Uncategorized

RDKS un JRRMV apvienošana

Ņemot vērā medijos un komentāros izskanējušos negatīvos un satrauktos viedokļus par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas apvienošanu, gribam izskaidrot radušos situāciju no skolas skatpunkta un paskaidrot – satraukumam nav pamata.

Par to, ka daļai mūzikas un mākslas vidusskolu jāpiešķir profesionālās izglītības kompetenču centra (PIKC) statuss, politiskajās, ierēdņu aprindās un arī skolās spriests jau aptuveni četrus gadus. PIKC statusu var piešķirt tām skolām, kurās profesionālās vidējās izglītības programmās mācās vismaz 90 audzēkņu. Skolām, esot PIKC statusā, ir iespēja saņemt ES struktūrfondu finansējumu, kas ir ļoti būtisks apstāklis situācijā, kad KM trūkst līdzekļu skolu infrastruktūras sakārtošanai. PIKC statusā nonākot, skolas pievērsīs vēl lielāku uzmanību pedagogu tālākizglītībai un metodiskajam darbam. Turklāt PIKC no valsts budžeta saņemšot lielāku finansējumu nekā citas KM pakļautībā esošās vidusskolas. D. Melbārde sola: PIKC būs papildfinansējums skolotāju algām un arī metodiskā darba apmaksai.

Sākotnēji bija paredzēts Rīgā veidot ļoti lielu PIKC, kurā apvienotu četras skolas – Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu, Rīgas Doma kora skolu (RDKS), Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu. Šobrīd skaidrs, ka tik grandiozas apvienošanas nebūs. KM uzstādījums bijis: nespiest nevienu apvienoties un apvienot tikai tos, kas paši vēlas. “Dārziņi”, “baletnieki” un “Mediņi” bija pret šādām reformām. Tā nu Rīgā vienīgā mūzikas vidusskola, kas apvienosies un tiks arī pie PIKC statusa, būs Rīgas Doma kora skola, kura nonāks zem viena formālā jumta ar Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (JRRMV). Formāla apvienošanās šķiet tāpēc, ka, kaut arī skolai būs viens direktors un kopīgs nosaukums – Nacionālā mākslu vidusskola (NMV) –, tās iekšienē skolas saglabās savus esošos nosaukumus, lai nezustu zīmols. Šādu apvienošanās variantu ministrijai piedāvāja iesaistītās skolas pašas; skolām jau daudzu gadu garumā ir veiksmīga radošā sadarbība un tiek realizētas kopīgas aktivitātes, turklāt divu dažādu profilu kultūrizglītības skolu apvienošana nodrošinās katras atsevišķās skolas suverenitāti un programmu saglabāšanu (kas nebūtu iespējama, apvienojoties ar EDMV vai JMRMV).

“Jāuzsver, ka apvienošana nenozīmē skolu slēgšanu,” teic Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) vecākā referente Baiba Beinaroviča. Esot gan domāts, kā abu skolu audzēkņi kopā varētu apgūt vispārizglītojošos priekšmetus, taču secināts, ka tas nav iespējams gan atšķirīgā nodarbību grafika dēļ, gan tāpēc, ka skolas atrodas salīdzinoši tālu viena no otras. Katra skola jaunajā mācību gadā joprojām turpinās darbību savās esošajās ēkās – JRRMV – Hāmaņa ielā 2A, RDKS – Meža ielā 15. Piebildei – no šī mācību gada skolas esošajai ēkai ir mainīta juridiskā adrese.

Topošajiem PIKC bija jāiesniedz attīstības stratēģijas, kurās jānorāda arī, ko tās vēlētos uzlabot savā infrastruktūrā vai aprīkojumā un cik liels finansējums tam būtu nepieciešams. Kultūrizglītības PIKC piešķirami 23 miljoni eiro, paredzams, ka 10 miljonus no tiem saņems Ventspils mūzikas vidusskola. Nacionālā mākslu vidusskola renovēs jaunās telpas Slokas ielā 52A, rekonstruēs iekšējās komunikācijas un sakārtos dienesta viesnīcu Meža ielā. Uz telpām Slokas ielā 52A laika gaitā pārcelsies JRRMV.

Skolas dibinātājs un RDKS izglītības metodiķis Jānis Erenštreits uzsver: “Skolu apvienošanas rezultātā mums ne no kā nav jāatsakās un nekas nav jāatdod, tieši pretēji – mēs iegūsim papildu iespējas izaugsmei! Lai arī no ārpuses Rīgas Doma kora skolas ēka izskatās skaisti, šobrīd ir izstrādāts projekts, kas ļautu rekonstruēt arī iekštelpas un padarīt tās atbilstošas mūziķu prasībām un 21. gadsimtam. To ir pelnījuši gan skolas audzēkņi, gan pedagogi un darbinieki. Raiņa vārdiem sakot – pastāvēs, kas pārvērtīsies!”

Rakstā iekļauts materiāls no Ilzes Kuzminas raksta “Kultūrzīmēs”. Pilno rakstu lasīt šeit: http://www.la.lv/vai-pietiks-ar-smalku-nosaukumu/