Uncategorized

RDKS stipendiju fonds

Aicinām ziedot Rīgas Doma kora skolas talantīgo audzēkņu stipendiju fondam!

Fonda mērķis – atbalstīt topošo mūziķu dalību meistarklasēs, konkursos, konsultācijās pie nozares speciālistiem, mācību materiālu iegādi, kā arī dalību starptautiskās īstermiņa apmaiņas programmās.

Ziedotājiem – nodokļu atlaides, muzikāls sveiciens un gandarījums.

Starptautisko konkursu un meistarklašu apmeklējums, īstermiņa apmaiņas braucieni ir ļoti būtiska un nepieciešama pieredze mūsdienu izglītībā, īpaši mūzikas jomā. Skola vēlētos saviem audzēkņiem sniegt iespēju regulāri papildināt zināšanas un profesionālās darba iemaņas, lai paplašinātu audzēkņu redzesloku un veicinātu konkurētspēju gan augstākās izglītības, gan darba jomā.

Muzikāli apdāvināto bērnu un jauniešu atbalsta biedrība
Reģ.Nr. 40008094911
LV59HABA0551028728512

Stipendiju fonda konkursa nolikums, pieteikuma anketa audzēkņiem, atbalstītie audzēkņi tiks publicēti mājaslapas sadaļā STIPENDIJU FONDS. Sekojiet līdzi!

mlapa