Uncategorized

PuMPuRS

pumpurs_midi

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” 2021./2022. mācību gadā turpina īstenot Projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta “PuMPuRS” viena no mērķgrupām ir profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. klases līdz 4. kursam. Projektā iesaistītie izglītojamie saņem atbalstu, lai mazinātu mācību darba, sociālās vides, veselības un ekonomisko risku ietekmi uz priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam, mācību semestra sākumā projektā iesaistītais pedagogs sastāda individuālā atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus risku mazināšanai.

2021./2022. mācību gada II semestrī atbalstu no projekta saņem 63 PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas izglītojamie, kuriem tiek sniegts finansējums naktsmītņu un ēdināšanas izdevumu kompensēšanai, kā arī konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos mācību priekšmetos.

Rīgas Baleta skolā šajā semestrī atbalstu saņem 8 izglītojamie, Emīla Dārziņa mūzikas skolā 12, Rīgas Doma kora skolā – 23 un Jaņa Rozentāla Mākslas skolā – 20 jaunieši.

Plašāk par projektu – sadaļā PUMPURS.