Uncategorized

Pateicība par balli

image

Paldies vecākiem un pedagogiem par dalību skolas tradīcijas  saglabāšanā un turpināšanā jaunās formās un saturā – ballē ” Mēs pirms TAS sākās”!
Īpašs PALDIES 1. klases vecākiem un audzinātājai Jolantai par balles organizēšanu, jauko nosakaņu, iespaidīgo un neaizmirstamo vadīšanu, filigrāno noformējumu!
Paldies džeza programmas audzēkņiem!

Skolas administrācija