Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Diriģēšana audzēkņu Valsts konkursa finālā Rēzeknē

1. vieta Artūram Oskaram Mitrevicam

2. vieta Kristapam Ivanovam un Danai Asnatei Kļavai

3. vieta Laurai Ozoliņai

Specbalva par labāko obligātas dziesmas interpetāciju II kārtā – Kristapam Ivanovam

Kora simpātiju balva – Artūram Oskaram Mitrevicam un Kristapam Ivanovam

Izsakām pateicību pedagogiem Mārtiņam Klišānam, Gintam Cepleniekam, Līgai Ādamsonei, Initai Kamarūtei, Valdim Bernhofam un koncertmeistarēm Kristīnei Paulai un Līgai Kārkliņai par audzēkņu veiksmīgu sagatavošanu konkursam.

 

  • Rīgas pilsētas matemātikas 65. olimpiādes 2. posmā

I vieta Viesturam Spūlim

II vieta Dāvim Šternam

III vieta Annijai Zemītei

III vieta Dāvim Jankevicam

Atzinība Jānim Jēkabam Paukštello

Izsakām pateicību skolotājām Aldai Trokšai un Vitai Kreicbergai par audzēkņu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādei!

 

  • Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursā

1. vieta Elīzai Evaldei

Izsakām pateicību skolotājai Ievai Slokai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

Sloka-diploms-page-001

  • Rīgas pilsētas matemātikas 65. olimpiādes 2. posmā:

2. vieta Mārtiņam Rozenbaumam

2. vieta Jēkabam Slavam

3. vieta Artūram Oskaram Mitrevicam

Izsakām pateicību Rīgas Doma kora skolas pedagogiem Vitai Kreicbergai un Rihardam Adovičam par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei.

 

  • Rīgas pilsētas fizikas 65. olimpiādes 2. posmā:

1. vieta Artūram Oskaram Mitrevicam

3. vieta Paulam Kristapam Reinim

Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos Eduardam Tomam Cepleniekam

Izsakām pateicību Aldai Trokšai un Uģim Dievbērnam par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei!

Artūrs izvirzīts dalībai Valsts fizikas olimpiādē, turēsim īkšķus!

 

  • 20. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Valmierā

3. vieta Markusam Rūtentālam

Izsakām pateicību skolotājai Sarmītei Ārentai par audzēkņa sagatavošanu konkursam!