Uncategorized

Par kārtību un drošību svētku brīvdienās

Pamatojoties uz LR MK 1990. gada likumu “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kā arī nepieciešamību svētku brīvdienās garantēt Rīgas Doma kora skolas telpu drošību, skolas darba kārtība Lieldienu brīvdienās:

24. marts Ceturtdiena Saīsināta darba diena līdz plkst. 16.00.

(individuālās stundas notiek, saskaņojot ar pedagogu)

25. marts Lielā Piektdiena Skola slēgta mācībām un nodarbībām.
28. marts Otrās Lieldienas Skola slēgta mācībām un nodarbībām.

Lai svētku brīvdienās izmantotu skolas telpas nodarbībām, jāiesniedz rakstisks iesniegums skolas administrācijai.

Mācības atsākas 2016. gada 29. martā.