Uncategorized

Panākumi Valsts konkursā Dziedāšanā

Apsveicam mūsu audzēkņus ar panākumiem Valsts konkursā Dziedāšanā:

III vieta Markuss Broks (ped. Ilona Poikāne, kcm. Rita Poļaka)

I vieta Aleksandra Špicberga (ped. Rudīte Zariņa, kcm. Džūlija Kokina)

IV vieta Jurģis Rāts (ped. Anita Šalha, kcm. Dina Liepiņa)

II vieta Katrīna Paula Felsberga (ped. Ance Purmale, kcm. Tatjana Semjonova)

I vieta Vanda Siliņa (ped. Daina Libauere, kcm. Tatjana Semjonova)

III vieta Ieva Gorda (ped. Ance Purmale, kcm. Tatjana Semjonova)

Izsakām pateicību pedagogiem un koncertmeistariem par audzēkņu teicamu sagatavošanu konkursam.