Uncategorized

No septembra jauna apakšprogramma RDKS vidusskolā!

Iestājpārbaudījumi Izglītības programma Vokālā mūzika 3321206,

specializācija – Mūziklu dziedātājs

Muzikālā teātra (mūzikla) žanra attīstība ir radījusi pieprasījumu pēc kvalificētiem, profesionāliem māksliniekiem. Šis žanrs jau vairāk nekā 100 gadus ir populārs ne tikai Amerikā un Anglijā, bet augstā līmenī attīstījies arī Eiropā un Ziemeļvalstīs.IMG_9380_03

Jaunā apakšprogramma “Mūziklu dziedātājs” ir izveidota, sadarbojoties ar jomas profesionāļiem. Programmas iniciatore ir Annija Putniņa, kas jau kādu laiku atgriezusies Latvijā pēc maģistra studijām Londonā, Karaliskajā Mūzikas akadēmijā (Royal Academy of Music), absolvējot muzikālā teātra nodaļu. Pirms tam Annija studēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, apgūstot klasisko dziedāšanu, un ir arī Rīgas Doma kora skolas absolvente.

Programma veidota pēc mūziklu koledžu parauga, kas plaši attīstīts gan Eiropā, gan pasaulē, apvienojot to ar latviešu muzikālā teātra tradīcijām un aktualitātēm. Tā ir plaši orientēta programma, kas attīsta dziedāšanu, dejošanu un aktiera mākslu. Mūzikls ir žanrs, kas apvieno klasisko ar moderno, tādējādi dodot iespēju attīstīties dažādos virzienos. Programmā iekļauti aktiera meistarības pamati, klasiskās dziedāšanas pamati, muzikālā teātra dziedāšanas specifika, skatuves runa, skatuves kustība un deja, kā arī mūzikas teorijas priekšmeti.

Pašlaik Latvijā, vidusskolas līmenī, ir iespēja apgūt tikai klasisko dziedāšanu un džeza dziedāšanu. Rīgas Doma kora skola cer aizsākt jaunu virzienu un dot iespēju tiem, kas vēlas apgūt mūzikla specifiku tepat, Latvijā.


 

Rīgas Doma kora skola ir noteikusi sekojošus iestājpārbaudījumus un prasības:

19. augustā

Solo dziedāšana

1. Atskaņot divas dziesmas (var būt no mūzikliem, teātra izrādēm, dziesmu cikliem, kā arī atsevišķi skaņdarbi. Vēlams izvēlēties materiālu, kura teksts palīdz izteikt dažādas emocijas, vai izstāsta kādu stāstu. Līdzi jāņem skaņdarbu klavierpavadījuma notis vai fonogrammas)

 • 1 dziesma latviešu valodā;
 • 1 dziesma angļu valodā.

2. Dzejolis vai monologs, kas atbilst savam vecumam (vēlams ne garāks par 2 min, ja nepieciešams, var saīsināt)

Klavierspēle

Sagatavot vienu skaņdarbu.

Solfedžo
1. Kolokvijs mūzikas teorētiskajos priekšmetos.
2. Mutiski:

 • Skaņkārtas līdz 5 zīmēm, senās skaņkārtas
 • Intervālu atrisinājumi skaņkārtās
 • Akordu atrisinājumi
 • Lasīšana no lapas

Kustību nodarbība
Līdzi jāņem ērti apavi (var arī zeķes) un ērts apģērbs, kas palīdzēs izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar skatuves kustību.

Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums (RDKS veidlapa, būs iespēja aizpildīt uz vietas);
 2. uzrādīt dzimšanas apliecību vai pasi;
 3. izziņa par izglītojamā veselības stāvokli (026-u);
 4. četras fotogrāfijas (3 x 4 cm);
 5. liecība par iepriekšējās klases beigšanu.

Jautājumu gadījumā iespējams konsultēties ar programmas vadītāju Anniju Putniņua.putnina@inbox.lv

Konsultācijas apakšprogrammā 3. un 17. augustā 11.00 – 13.00