Uncategorized

Meistarklases ar franču diriģenti

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)
Vokāli, intonatīvi un ritmiski sarežģītas bērnu kora mūzikas iestudēšanas metodes (5h apjomā)
06.05.2016., Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)
Rīgas Doma kora skola un Rīgas Doma meiteņu koris TIARA, sadarbībā ar diriģenti Cecile Mathevet-Bouchet Cécile Bouchet (Francija), aicina uz meistarklasēm “Vokāli, intonatīvi un ritmiski sarežģītas bērnu​ kora mūzikas iestudēšanas metodes”
 
Meistarklase norisināsies Rīgas Doma kora skolas telpās šī gada 6. maijā, no plkst. 09:30 – 14:00. Programmā gan teorētiskas lekcijas, gan praktisku kora nodarbību demonstrēšana.
Meistarklašu dalībnieku skaits šoreiz ierobežots, tādēļ interesentus lūdzam pieteikties savlaicīgi!
Programmas mērķauditorija: Mūzikas skolu koru diriģenti, bērnu koru vadītāji, akadēmiskās dziedāšanas pedagogi, teorētisko priekšmetu skolotāji
Programmas mērķis: Iepazīstināt ar franču kormūzikas repertuāru un dalīties ar pieredzi bērnu koru mācību tradīcijās. Sniegt teorētisku un praktisku ieskatu darbā ar sarežģītu muzikālo materiālu
Programmas uzdevumi:
1. Sniegt teorētiskas zināšanas par mūsdienīga nošu materiāla apguves metodēm;
2. Rādīt praktisku kora nodarbības piemēru, iestudējot tehniski sarežģītus skaņdarbus;
3. Iepazīstināt ar Rīgas Doma kora skolas un Luāras kora skolas kora nodarbību tradīcijām;
4. Paplašināt zināšanas par mūsdienu bērnu kora mūzikas repertuāru.
Plānotie rezultāti: Papildināt meistarklases apmeklētāju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar bērnu koriem. Iedrošināt meistarklases dalībniekus izpildīt mūsdienīgu kormūziku un iekļaut bērnu koru repertuārā tehniski sarežģītākus skaņdarbus.

Meistarklašu programma

Pasniedzēji: Sesila Bušē (Francija), Jolanta Strikaite – Lapiņa, Valdis Bernhofs un Irina Švarcbaha
Dalības maksa: 10 Eur
Apmaksa par dalību jāveic līdz 02.05.2016. ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādot Seminārs 6. maijā, Vārds, Uzvārds
Skolas rekvizīti:
Rīgas Doma kora skola
Reģ.nr. 90000040500
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
Valsts kase, kods TRELLV22
LV36TREL2220532005000
Meistarklašu dalībnieki saņems sertifikātus un varēs par draudzīgām cenām apmeklēt Rīgas Doma meiteņu kora TIARA garīgās mūzikas koncertu “Bezvainības dziesmas”
Rīgas Domā 6. maijā plkst. 19.00.
Sīkāka informācija:
+37129490859
Afisha-page-001