Uncategorized

Mazo skolu reitingā RDKS 2. vietā Rīgā

2014./2015. mācību gada skolu reitingā Rīgas Doma kora skola mazo skolu grupā kopumā ierindojas augstajā 17. vietā, bet starp Rīgas pilsētas skolām – 2. vietā!

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitings 2014./2015. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

  • Atklātā 30. krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde
  • Atklātā 11. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-pavasaris” (tekstila tehnoloģijas)
  • Atklātā 11. mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki-pavasaris” (koka un metāla tehnoloģijas)
  • Atklātā 3. mājsaimniecības olimpiāde „Tradicionālās kultūras mantojums. Manu senču (dzimtas/ģimenes) galda kultūras vērtības”
  • Atklātā 40. fizikas olimpiāde
  • Atklātā ķīmijas olimpiāde
  • Latvijas 39. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
  • VISC 2014./2015. māc.g. Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Reitings apskatāms ŠEIT