Uncategorized

Laudamus 2020

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas stāvokli, uz nenoteiktu laiku tiek atceltas Laudamus meistarklases “Prasmē balstīts dziedātprieks”!PIKC NMV Rīgas Doma kora skola turpina iepriekšējos gados aizsāktās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (A) meistarklases Laudamus (18 stundu apjomā)! Šogad uz meistarklasēm tiek aicināti pirmskolas izglītības iestāžu mūzikas nodarbību skolotāji un jaunāko klašu koru diriģenti. Meistarklases notiks 2020. gada 25.-26. martā Rīgas Doma kora skolā, Mezā iela 15 (ieeja no Kalnciema ielas puses).

Meistarklašu pamattēma: Prasmē balstīts dziedātprieks!

Meistarklašu mērķis: Pilnveidot mūzikas skolotāju un diriģentu praktiskās iemaņas bērnu dziedāšanas un muzicēšanas prasmju attīstībā, stiprinot Latvijas kordziedāšanas tradīcijas.

Meistarklašu vadītāji: Jānis Erenštreits, Liene Batņa, Baiba Klepere, Ginta Pētersone, Baiba Brice, Inese Stupele, Ilona Poikāne, Līga Veisa u.c.

Meistarklašu tēmu loks:

  • kora un solistu tembrālā skanējuma veidošana,
  • radošs mācību process jauna skaņdarba iestudēšanā,
  • daudzbalsība, tās veidošanas nosacījumi un metodiskie paņēmieni,
  • ritmisko kustību nozīme skaņdabu iestudēšanas procesā,
  • bērna balss attīstīšana, izmantojot asociatīvās domāšanas elementus, u.c.

Meistarklašu dalībnieku skaits ir ierobežots. Pieteikšanās kursiem – aizpildot ANKETU līdz 2020.gada 1. martam

Dalības maksa meistarklasēs – 30 EUR, visus uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki. Ja nepieciešams, organizatori iesaka naktsmītnes.