Uncategorized

Latvijā izskan mūzikls “RENT”

2020. gada 26. un 27. septembrī, Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla “Patriarha Rudens” ietvaros, ar lielu enerģijas lādiņu un stāvovācijām ir izskanējis komponista Džonatana Larsona mūzikls “RENT”, jaunā režisora Mārtiņa Kagaiņa iestudējumā.

Mūzikla “RENT” pamatā ir stāsts par jauniešiem – mūziķu un mākslinieku grupu, kuri mēģina izdzīvot, mīlēt un rast iespējas mākslinieciski izpausties, ticot saviem sapņiem un ideāliem, dzīvojot Ņujorkas nomalē nabadzībā un HIV/AIDS ēnā. Izrādi caurvij aktuālas tēmas: drag subkultūra, seksuālo minoritāšu jautājums, HIV/AIDS problemātika. Par tām ir jārunā tiešā valodā, ja vēlies tapt sadzirdēts.

No “Patriarha Rudens” kataloga: https://drive.google.com/file/d/1oSo4ldUtc76Oidpetf2fDugmmDD5HhRD/view


Priecājamies par mūziklu nodaļas audzēkņu, absolventu un pedagogu neizsīkstošo enerģiju. Izsakām pateicību par profesionalitāti un ieguldīto darbu Mūziklu nodaļas vadītājai Unai Stadei, galveno lomu atveidotājiem – skolas absolventiem Nadīnai Podinskai, Gustavam Melbārdim, Emīlijai Helēnai Pavlovskai, Grētai Grantiņai, audzēkņiem Jaroslavam Orlovam, Markusam Rūtentālam un arī visiem otrā plāna tēliem – Mūziklu nodaļas I-IV kursa audzēkņiem! Mūziklam Latvijā būt!