Uncategorized

Jāņa Erenštreita pateicība skolas saimei

Mīļā Rīgas Doma kora skolas saime!

Domās, sirdī vēl arvien glabāju 25. maija vakarā Ķīpsalā piedzīvoto saviļņojumu. Lieliskais Rīgas Doma kora skolas 25. jubilejas koncerts ierindojams vēsturiski nozīmīga dižkoncerta statusā ar izcilu talantu (kā jaunu, tā pieredzējušu) profesionāli prasmīgu un emocionāli dāsnu muzicēšanu! Patiesībā te satikās zvaigznes un pat leģendas. Koncerta dramaturģijas pievilcība atklājās nepārtrauktos patiesu emociju uzplaiksnījumos. Kora, solo dziedāšanas, džeza un mūzikla nodaļu audzēkņi veiksmīgi viens otru papildināja ar dažādu mūzikas stilu cienīgiem paraugiem. Apbūra audzēkņu, absolventu un diriģentu satikšanās prieks, atbildība, prasme un radošā saslēgšanās vērienīgā finālā. Skaitliski kuplā kopkora spožo priekšnesumu ar rūpīgi izraudzītām dziesmām vadīja izcilu diriģentu – talantīgu personību plejāde. Vai pamanījāt tēvu un dēlu radoši veiksmīgo sadarbību? Līdz visus klātesošos pārņēma skolas himnas izpildījuma (G.Kalniņš / K. Šoriņš) maģiskais spēks un cildenums. Ķīpsalas halle gavilēja priekā! Iespējams, ka arī Valsts prezidentam Raimondam Vējonim mūsu skolas jubilejas koncerts paliks atmiņā kā spilgts muzikāls notikums nemanāmu četru stundu garumā…

FOTO: Filips Šmits

Paldies visiem, visiem, visiem!
Paldies par īpašo sveicienu man. Vēlos atgādināt, ka iesākumā un turpinājumā es nebūt nebiju viens. Aplausi un pateicības vārdi, kas tika veltīti man, patiesībā bija visai komandai.Viens no viņiem – Valdis Bernhofs – tika pamatoti sumināts. Bija vēl daži lietpratīgi jaunekļi. Paldies arī viņiem!
Bet īpaši pozitīva loma manā karjerā bijusi sievietēm. Viņas – teicami izglītotas, mērķtiecīgas, zinošas un prasmīgi prasīgas mācību darba pārzines. Līdzās manām nenogurdināmajām administratorēm, kuras koncerttūrēs darbojās arī kā rūpīgas audzinātājas – kora zēnu mammu aizvietotājas. Tencinu mūsu brīnumjaukās pirmo, sākumskolas un pārējo klašu audzinātājas, kuras kopā ar solo skolotājām, individuālo mūzikas instrumentu un grupu priekšmetu pasniedzējiem savus audzēkņus ierasti ciena, mīl un prasmīgi skolo kā savas ģimenes locekļus. Esmu pateicīgs visu līmeņu, jomu un mācību programmu pedagogiem, kas palīdz īstenot mūsu īpašo izglītības modeli. Paliekošs ir gandarījums par vispārizglītojošo priekšmetu pedagogu un mūziķu sadarbību audzēkņu patieso spēju atklāsmē. Mūsu vidū ir vairāki skolotāji, kuri kalpo skolai kopš pirmās dienas. Liels paldies!
Es pateicos mūsu bibliotekārēm par daudzfunkcionālu  iespēju nodrošinājumu audzēkņiem. Pateicos visiem IT speciālistiem, paldies mūsu dzirdīgajam klavieru skaņotājam. Pateicos skolas servisa personālam, kasrūpējas par mūsu labsajūtu telpās un pagalmā. Paldies mūsu grāmatvedēm. Paldies mūsu dakterītei, kura prata mūs uzturēt pie labas veselības! Es pateicos mūsu audzēkņu vecākiem par savu lolojumu uzticēšanu mums, par sadarbību un atbalstu skolai.

Koncerts deva pārliecību, ka mūsu skolas mugurkaulu rūpīgā pēctecībā veido ņiprais 1.-2. klašu koris, kā stabils papildinājums vispieredzējušākajiem – Rīgas Doma zēnu korim un Rīgas Doma meiteņu korim “TIARA” – jaunu apvāršņu atklājējiem. Noslēdzošā pakāpe ir vidusskolas jauktais koris kā respektējama mākslinieciska vienība, kurā dziedātāji un jaunie diriģenti ik mēģinājumā un koncertā kopīgi “meklē ideālu skaņu” kā laikabiedru, tā citu paaudžu komponistu darbos. Meklē un atrod! Laiks pierādījis, ka džeza un mūzikla nodaļas audzēkņu un pedagogu sasniegtais ir apbrīnas vērts, cienījams un kvalitatīvs skolas saimes papildinājums. Vēlu visiem arī turpmāk Doma kora skolas vārdu savās sirdīs glabāt ar dziļu pietāti, svētbijību  un pazemību.

Pateicos Elijam Godiņam par šīs saiknes stiprināšanu. Paldies ērģelniecei Vitai Kalnciemai par drošu muzikālo atbalstu skolas svētbrīžos un svētku reizēs.

Skolas vēsturē ielūkojušies, to apzinājuši un godam jubileju nosvinējuši, atgriežamies īstenībā, lai ar mērķtiecīgu darbu mūsu Ginta Ceplenieka vadībā tiektos uz jauniem apvāršņiem. Jācer, ka arī PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas direktora Jāņa Ziņģīša ieskatā Rīgas Doma kora skola ir ar savu raksturu, vērtīgām tradīcijām un pārdrošiem sapņiem!

Tev mūžam dzīvot, Rīgas Doma kora skola!

Dziļā cieņā un pateicībā –
Jānis Erenštreits