Uncategorized

Iz-lāde! Ie-lāde! Uz-lāde! jeb Labbūtības ceļakarte

25/01/2022

Mentālās veselības problēmas, depresija un trauksme ir lietas ar kurām daudzi cilvēki sastopas katru dienu. Diemžēl bieži vien trūkst zināšanu par to, ko darīt, lai palīdzētu sev un citiem. Tāpēc vajag par to runāt, mācīties un jauniešiem vislabāk to darīt pašu jauniešu starpā, jo ir vieglāk saprasties un palīdzēt. Vienaudžiem ir vieglāk atvērties otra priekšā, saprast problēmsituācijas un atrast atbalstu draugu lokā.

Tieši tādēļ 2021./2022. mācību gada sākumā PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas Audzēkņu padomes pārstāves Dafne Jonāne (8.kl.), Alma Kalniņa (II kurss), Kate Kokamegi un Maija Beatrise Punka (IV kurss) izstrādāja projektu “Iz-lāde! Ie-lāde! Uz-lāde!” jeb Labbūtības ceļakarti skolas biedru emocionālās labizjūtas veicināšanai. 

Projekta mērķis: izmantojot jaunietis-jaunietim pieeju, apgūt dažāda veida trauksmes mazināšanas tehnikas, izveidot klusuma telpu trauksmes mazināšanai.

Mērķa grupa: PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas audzēkņi – topošie augstas raudzes skatuves mākslinieki vokālajā mākslā, kormūzikā, džeza mūzikā un muzikālā teātra žanrā.

Projektā tika īstenotas vairākas aktivitātes:

  1. Laikā no 2021. gada 12. oktobra līdz 19. oktobrim audzēkņu pilotgrupa (10 audzēkņi), psiholoģes Ineses Klotes (Biedrība “Papardes zieds”) vadībā, padziļināti apguva teoriju un prasmes, kā dažādas trauksmi un stresu mazinošas tehnikas izmantot mācību procesā.
  2. Trijās darba sesijās pilotgrupas jaunieši veidoja teorijas apkopojumu, papildinot to ar prakstisko darbošanos – izveidoja stāstu saviem skolasbiedriem.
  3. 2021. gada 17. decembrī visi vidusskolas audzēkņi klausījās psihoterapeita Ernesta Pūliņa-Ciņa  lekciju “Mentālā veselība, trauksmes un stresa menedžments”.
  4. 2021. gada 20. decembrī vidusskolas audzēkņi klausījās un darbojās savu kursa biedru sagatavotajās praktiskajās nodarbībās.
  5. Paralēli darbam sociālo stāstu veidošanā, audzēkņi darbojās praktiski – izkrāsoja un iekārtoja Klusuma telpu.

Rezultāti un sasniegtā ietekme:

Projekta rezultātā PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas audzēkņi (84):

  • saņēma profesionāļu sagatavotu informāciju par mentālo veselību,
  • izveidoja trauksmes mazināšanas ieteikumu vizuālos materiālus, ko varēs izmantot citu struktūrvienību audzēkņi (kopskaitā 850), kuriem ir aktuālas tieši tādas pašas problēmas,
  • iepazinās ar vairākām trauksmi mazinošām tehnikām un izmēģināja tās praksē, informāciju saņemot no saviem vienaudžiem,
  • izveidoja Klusuma telpu skolā, ko varēs izmantot stresa un pārslodzes brīžos turpmāk.

Projekta turpinājumā plānotas vecāko kursu audzēkņu vadītas praktiskās nodarbības pamatskolas klasēs mentālās veselības jautājumos, turpinot izmantot jaunietis-jaunietim pieeju, kuras šobrīd atliktas ārkārtas situācijas un vispārējās mājsēdes dēļ. Radusies ļoti liela interese no citu Nacionālās Mākslu vidusskolas struktūrvienību audzēkņiem par iespēju noklausīties un darboties jauniešu sagatavotajās praktiskajās nodarbībās, kas tiks realizētas II semestra laikā.  Ir aktualizēta informācija par skolas atbalsta personāla pieejamību, aicinot jauniešus nekautrēties un runāt par savām problēmam. 

Publicitātes ietvaros tiks turpināts apkopot intervijas ar sabiedrībā zināmiem izpildītājmāksliniekiem par viņu metodēm stresa un trauksmes savaldīšanā un veselīga dzīves līdzsvara ievērošanā. Tās tiks ievietotas skolas google diskā  un kvadrātkodu veidā izlīmētas audzēkņu biežākajās pulcēšanās vietās (iesākumā skolā) un Klusuma istabā ar tēmturi #tuneesiviens.


Visas aktivitātes notiek saskaņā ar 2021. gada 19. oktobrī noslēgto Līgumu Nr. VP2021/4-46 par projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālās Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skolā” īstenošanu.