Uncategorized

ERASMUS+ konkurss braucieniem uz Somiju un Nīderlandi

Līdz 2. oktobrim gaidīsim izglītojamo un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucieniem Rīgas Doma kora skolas ERASMUS+ projektā “Music across Europe” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022517):

  • 2018. gada 14. janvāris – 29. janvāris – Rijn IJssel koledža Arnemā, Nīderlandē – 2 izglītojamie, 1 pedagogs (Rijn IJssel, www.rijnijssel.nl);
  • 2018. gada 11. marts – 26. marts – Jiveskiles koledža, Somijā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, www.jao.fi).

Visa informācija par pieteikšanās kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un vērtēšanas kritērijiem, dalībnieku atlases kārtības nolikums atrodama projekta sadaļā skolas mājaslapā.

ERASMUS+ projekta “Music across Europe” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022517) dalībnieku atlases kārtības NOLIKUMS

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

  • pieteikuma anketa;
  • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
  • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
  • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
  • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.