Uncategorized

Emocionālā inteliģence un sociāli emocionālā mācīšanās

Nacionālās Mākslu vidusskolas pedagogi tiek aicināti uz lekciju „Emocionālās inteliģences attīstīšana un sociāli emocionālā mācīšanās skolēnu spēju attīstīšanai un pedagogu labklājībai Nacionālajā Mākslu vidusskolā” 22. augustā plkst. 12.00 Emīla Dārziņa koncertzālē! Lekciju vadīs LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, vadošā pētniece un sertificēta psiholoģe Baiba Martinsone.

Lekcijas programmā:

  • Kas ir sociāli emocionālā mācīšanās un kādēļ tā nepieciešama skolā un radošās profesijās?
  • Skolēnu un pedagogu ieguvumi, sistemātiski attīstot skolēnu sociāli emocionālās prasmes;
  • Kā tieši īstenot sociāli emocionālo mācīšanos (pieejas un konkrēti metodiskie paņēmieni);
  • Pedagoga loma skolēnu un savas labklājības veicināšanā un sekmīgā sadarbībā ar skolēnu vecākiem.

Dr. psych. Baiba Martinsone
Vada psiholoģiskās izpētes kursus un pārraudzības prakses klīniskās un skolu psiholoģijas nozarēs maģistra studiju programmā. Izveidojusi studiju kursus par sociāli emocionālo mācīšanos visos pedagogu studiju līmeņos. Vada doktora disertācijas klīniskās un attīstības psiholoģijas nozarēs.