Uncategorized

Audzēkņu sasniegumi 2018

 

Rīgas Doma kora skolas audzēkņu sasniegumi vispārizglītojošo priekšmetu konkursos,
olimpiādēs un sacensībās 2017./2018. mācību gadā!

Noslēgušies uzņemšanas eksāmeni, sākušās vasaras brīvdienas un laiks atskatīties uz visu mācību gadu. Prieks un lepnums par Rīgas Doma kora skolas audzēkņu izcilajiem sasniegumiem ne tikai mūzikā, bet arī dažādos vispārizglītojošo priekšmetu konkursos un olimpiādēs.

Īpaši spožs šis mācību gads bijis 9. klases absolventam Viesturam Spūlim. Viesturs kļuvis par laureātu četrās Rīgas pilsētas olimpiādēs (matemātikā un fizikā – I vieta, informātikā un ķīmijā – II vieta) un septiņās valsts olimpiādēs: fizikā un atklātajā matemātikas olimpiādē – I vieta, informātikā un matemātikā – II vieta, atklātajā fizikas olimpiādē – III vieta, bet ķīmijas valsts un atklātajā olimpiādē – atzinība. Vēl Viesturs izcīnījis I vietu Profesora Cipariņa konkursā, kuru visa mācību gada garumā 5 kārtās organizēja LU Neklātienes matemātikas skola.
Viesturs Spūlis kopā ar vēl diviem 9. klases absolventiem –  Jāni Aveniņu un Kristoferu Rudzīti, izturot ļoti lielu konkursu, mācības turpinās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā (tiem pretendentiem uz 1. ģimnāziju, kuri tur nemācījās jau no 7. klases, konkurss šogad bija rekordliels – 7 audzēkņi uz 1 vietu).
Izcils gads bijis arī iepriekšējo gadu valsts olimpiāžu daudzkārtējam laureātam eksaktajos priekšmetos, šī gada absolventam Artūram Mitrevicam.  Šogad viņš savu erudīciju parādījis latviešu valodas un literatūras olimpiādēs – Rīgā Artūrs ieguva I vietu, bet valstī – atzinību un 16. jūnijā RDKS izlaidumā tika apbalvots ar Ministru prezidenta atzinības rakstu.

Valsts līmeņa olimpiādēs skolas vārdu daudzināja arī 7. klases audzēknes Odeta Lazdiņa (III vieta valsts atklātajā matemātikas olimpiādē, atzinība valsts atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē) un Katrīna Verhoustinska (atzinība valsts atklātajā matemātikas olimpiādē, II vieta Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē, III vieta atklātajā angļu valodas konkursā).

Vairāki RDKS audzēkņi izcili startējuši dažādās Rīgas pilsētas olimpiādēs. Latviešu valodas un literatūras olimpiādē Katrīnai Felsbergai (III k.)  – II vieta, Lindai Kupčai (III k.) – II vieta, Eliānai Veinbergai (IV k.) – II vieta un Ancei Zirnītei (9.kl.) – III vieta. Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Agatei Grīnhofai (8.kl.) – II vieta, bet Tomam Dejus (9.kl.) – III vieta. Angļu valodas olimpiādē Laurai Godiņai (III k.) – atzinība, bet atklātajā angļu valodas konkursā Almai Kalniņai (7.kl.) – III vieta. Gustavam Iesalniekam (4.kl.) atzinība konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”.

Daudziem 2018. gads paliks atmiņā kā XXIII ziemas olimpisko spēļu gads. Prieks, ka sports arī Rīgas Doma kora skolā ir lielā cieņā. Vidusskolas puišu volejbola komanda (Kristaps Solovjovs, Daniels Pelnēns, Patriks Stepe, Jēkabs Kalniņš, Jēkabs Rēders un Rihards Lapiņš) Rīgas reģionā izcīnīja III vietu. Arī 8. – 9. klašu zēnu basketbola komanda  (Mārtiņš Lipskis, Rihards Tālbergs, Valters Mazjūlis, Andrievs Mežals, Markuss Rūtentāls, Artūrs Plaudis un Aleksandrs Ķelle) Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā izcīnīja III vietu, bet 6. – 7. klašu puišu florbola komanda (Gustavs Saulītis, Mariss Ķirsis, Egīls Siliņš, Patriks Tabaks, Pēteris Kalniņš, Matīss Matvejs, Gustavs Rēders, Jēkabs Zemītis un Rūdolfs Staķis) – 5. vietu.

Paldies visiem par ieguldīto darbu, cīņas sparu un izturību!
Vēlam visiem jauku, radošu, pozitīviem iespaidiem bagātu Dziesmu un Deju svētku vasaru!

 RDKS audzēkņu izcilos rezultātus apkopoja skolotāja Vita Kreicberga