Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Fizikas valsts 68. olimpiāde

Viesturs Spūlis I pakāpe un LU apbalvojums par labāko sniegumu teorētiskajā kārtā

Pateicamies pedagoģei Tatjanai Potihoņinai par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

  • 37. Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkurss

Līga Gita Zīriņa fināliste

Pateicamies pedagoģei Valdai Tračumai un koncertmeistarei Irinai Balabkinai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

  • Ķīmijas valsts 59. olimpiāde

Viesturs Spūlis atzinība

Pateicamies pedagoģei Agritai Veidei par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

  • Matemātikas valsts 68. olimpiāde

Viesturs Spūlis II pakāpe

Pateicamies pedagoģei Vitai Kreicbergai par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!

  • 7. Starptautiskajā festivālā – konkursā “Teatrālās asamblejas”

Elizabete Laura Porgante I pakāpe
Aija Jermoloviča II pakāpe

Pateicamies pedagoģei Valdai Dzenei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!