Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Sestais Rīgas starptautiskais jauno pianistu konkurss

Elza Cerbule 2. vieta junioru B grupā (9-10 gadi)
Izsakām pateicību pedagoģei Irēnai Monastirskai-Urtānei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

  • Starptautiskais Giulio Perotti vokālistu konkurss Ikermundē, Vācijā

Katrīna Paula Felsberga 1. vieta un konkursa īpašā balva “Skaistākās soprāna balss īpašniece”
Anna Amanda Stolere 2. vieta
Emīls Gilučs par piedalīšanos
Undīne Mazjūle par piedalīšanos

Izsakām pateicību pedagoģei Valdai Dzenei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!