Uncategorized

Audzēkņu panākumi

Apsveicam!

III Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Kaunas Sonorum 2015” II vieta 4. klases audzēknim Oskaram Kalniņam.

Izsakām pateicību skolotājam Ivaram Bezprozvanovam un koncertmeistarei Ingrīdai Kalniņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam.

IMG_0067 IMG_0069


Apsveicam!

I Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursā “Sudraba flauta” Laureāta diploms I grupā 5.A klases audzēknei Robertai Kumsārei.

Izsakām pateicību skolotājai Vitai Zemturei par audzēknes sagatavošanu konkursam.

IMG_0061


Apsveicam! IV Starptautiskajā Džulio Perotti vokālistu konkursā Ukermundē no 23. līdz 29. oktobrim

2. vieta AII grupā IV kursa audzēknim Kristapam Ivanovam (I vieta grupā netika piešķirta)

Pateicība par dalību un tikšanu konkursa II kārtā          III kursa audzēknim Nikam Freimanim

Izsakām pateicību skolotājai Valdai Dzenei un koncertmeistarei Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam.
 diploms 002diploms 003diploms 001