Uncategorized

Ārpus formālā izglītība

No 2016. gada 19. septembra Izglītības kvalitātes valsts dienests deleģējis NMV Rīgas Doma kora skolai tiesības ārpus formālās izglītības ietvaros veikt profesionālās kompetences novērtēšanu programmā Diriģēšana un atbilstoši noteikumiem piešķirt kormeistara, kora dziedātāja profesionālo kvalifikāciju.

Sīkāka informācija:
Egija Ozoliņa
direktora vietniece izglītības jomā
egija.ozolina@nmv.lv