17/02/2023

Informatīva prezentācija mobilitāšu braucienu dalībniekiem uz Arnemu, Nīderlandi SKATĪT ŠEIT


14/02/2023

Informatīva prezentācija mobilitāšu braucienu dalībniekiem uz Viļņu, Lietuvu SKATĪT ŠEIT


09/01/2023

Informatīva prezentācija mobilitāšu braucienu dalībniekiem uz Tallinu, Igauniju SKATĪT ŠEIT


Paulas, Džonijas Elzas un Helvija pieredze Minhenē, Vācijā 2022. gada novembrī!

Savu pieredzi vērtēju ļoti pozitīvi. Brauciens bija laba iespēja iegūt jaunus draugus un jaunas pieredzes. Visvērtīgākās noteikti bija specialitātes stundas. Ar skolotāju bija labs kontakts, ļoti veiksmīga pieredzes apmaiņa. Apmaiņas programma bija arī vienkārši laba iespēja atpūsties. Redzējām dabu, iepazinām kultūru, apmeklējām pasākumus un iekļāvāmies vietējo ikdienas dzīvē, kas ir diezgan atšķirīga no mūsējās.Helvijs Guļāns (II kurss)

“Apmaiņas programmā esmu guvusi jaunu un noderīgu pieredzi. Iepazinos un sadraudzējos ar studentiem Minhenē, kuru intereses un mērķi ir līdzīgi maniem. Bija patīkami pavadīt 2 nedēļas citā gaisotnē un gūt jaunus iespaidus, piedaloties teorijas stundās, runājot un saspēlējoties ar jomas profesionāļiem un apmeklējot jam sesijas. Brīvajā laikā apmeklējām Minhenes vecpilsētu, un paspējam pabūt arī Austrijas kalnos. Pieredze noteikti paliks atmiņā uz ilgu laiku!” Paula Ezermane (II kurss)

“Man patika specialitātes pedagogs un cilvēki, kas skolā mācās, tie visi ļoti jauki cilvēki.” Džonija Elza Zumente-Steele (IV kurss)

17/10/2022 Informatīva prezentācija mobilitāšu braucienu dalībniekiem uz Minheni, Vāciju SKATĪT ŠEIT


01/12/2022

ERASMUS+ projekta “Collaborate for Culture” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062637) 2. dalībnieku atlases rezultātus SKATĪT ŠEIT


09/11/2022

Izsludināts 2022./2023. mācību gada 2. ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Doma kora skolā

Līdz 24. novembrim gaidīsim diriģēšanas, vokālās mūzikas un mūziklu nodaļas audzēkņu un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā “Collaborate for culture” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062637):

Diriģēšanas nodaļa

 • 2023. gada 12. – 27. februāris – Tallinas mūzikas un baleta skola MUBA, Igaunijā – 3 audzēkņi
  2023. gada 12. – 18. februāris– Tallinas mūzikas un baleta skola MUBA, Igaunijā – 1 pedagogs
  (Tallinna Muusika- ja Balletikool MUBA, www.muba.edu.ee)

Vokālās mūzikas nodaļa:

 • 2023. gada 26. marts – 10. aprīlis – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 3 audzēkņi
  2023. gada 26. marts – 1. aprīlis – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 1 pedagogs
  (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokyklawww.cmm.lt)

Mūziklu nodaļa:

 • 2023. gada 26. marts – 10. aprīlis – Arnemas prof. izglītības koledža Rijn IJssel, Nīderlandē – 3 audzēkņi
  2023. gada 26. marts – 1. aprīlis – Arnemas prof. izglītības koledža Rijn IJssel, Nīderlandē – 1 pedagogs
  (Rijn IJsselwww.rijnijssel.nl)

Dalībai projektā var pretendēt:

 • I-IV kursa audzēkņi;
 • audzēkņi un pedagogi ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

 • pieteikuma anketa;
 • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā, angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

 • pieteikuma anketa;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;
 • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

Pieteikuma dokumentāciju pretendents līdz 2022. gada 24. novembrim iesniedz projekta vadītājai Aleksandrai Āboliņai. Iesniegtos dokumentus atlases I kārtā izskata projekta atlases komisija un prasībām atbilstošos pretendentus izvirza atlases II kārtai – pārrunām angļu valodā. Pedagogu pieteikumus izskata un apstiprina atlases I kārtā.


12/10/2022

ERASMUS+ projekta “Collaborate for Culture” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062637) 1. dalībnieku atlases rezultātus SKATĪT ŠEIT


28/09/2022

Izsludināts ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Doma kora skolā

Līdz 7. oktobrim gaidīsim džeza nodaļas audzēkņu un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062637:

 • 2022. gada 13. – 28. novembris – Minhenes Jaunā džeza skolā, Vācijā – 3 audzēkņi
  2022. gada 20. – 26. novembris – Minhenes Jaunā džeza skolā, Vācijā – 1 pedagogs
  (Neue Jazzschool München e.V.www.jazzschool.de)

Dalībai projektā var pretendēt:

 • II, III, IV kursa audzēkņi;
 • audzēkņi un pedagogi ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

 • pieteikuma anketa;
 • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā, angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

 • pieteikuma anketa;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;
 • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

Pieteikuma dokumentāciju pretendents līdz 2022. gada 7. oktobrim iesniedz projekta vadītājai Aleksandrai Āboliņai. Iesniegtos dokumentus atlases I kārtā izskata projekta atlases komisija un prasībām atbilstošos pretendentus izvirza atlases II kārtai – pārrunām angļu valodā. Pedagogu pieteikumus izskata un apstiprina atlases I kārtā.


27/09/2022

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola uzsāk īstenot jaunu projektu ERASMUS+ programmā

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, parakstot līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, uzsāk īstenot  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projektu Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062637.

Projekta realizācijas laiks: 01.06.2022. – 31.08.2023.

Projektam piešķirtais finansējuma apjoms: EUR 132 388,00

Apmaiņas programmā piedalīsies 48 PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas audzēkņi (to skaitā 12 Rīgas Doma kora skolas audzēkņi) un 19 pedagogi un darbinieki (to skaitā Rīgas Doma kora skolas pedagogi un darbinieki), kas katrs vienu reizi dosies apmaiņā uz vienu no 11 partnerskolām (to skaitā 4 Rīgas Doma kora skolas partnerskolām). Rīgas Doma kora skolas mobilitātes:

 • 2022. gada novembris – Minhenes Jaunā džeza skolā, Vācijā – 3 audzēkņi, 1 pedagogs (Neue Jazzschool München e.V.www.jazzschool.de);
 • 2023. gada februāris – Tallinas mūzikas un baleta skola MUBA, Igaunijā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Tallinna Muusika – ja Balletikoolwww.muba.edu.ee);
 • 2023. gada marts – Rijn IJssel koledža Arnemā, Nīderlandē – 3 izglītojamie, 1 pedagogs no Rīgas Doma kora skolas (Rijn IJssel,www.rijnijssel.nl);
 • 2023. gada marts – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokyklawww.cmm.lt).

Rīgas Doma kora skolas audzēkņu mobilitāte ietver mūzikas priekšmetu pastiprinātu apgūšanu partnerskolā, muzicēšanu kopā ar partnerskolas audzēkņiem kādā no kolektīviem (koris, orķestris, bigband, džeza ansamblis utml.), jauna repertuāra apgūšanu un koncerta sniegšanu, tādā veidā krājot koncertprakses stundas.

Rīgas Doma kora skolas pedagogi dosies pieredzes apmaiņā gan vērot savas specialitātes un tai radniecīgo priekšmetu stundas, gan paši vadīt mācību stundas un seminārus/meistarklases partnerskolas audzēkņiem un pedagogiem. Pedagogu mērķis ir iepazīties ar partnerskolas izglītības programmām un analizēt, ko no programmu veidošanas pieredzes PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola var pārņemt profesionālās izglītības kompetenču centra starpnozaru mācību programmu veidošanā.

Apmaiņas programmas rezultātā sagaidām, ka dalībnieki būs nodibinājuši jaunus profesionālos un personiskos kontaktus, attīstījuši adaptācijas un komunikācijas prasmes, uzlabojuši angļu valodas zināšanas. Savukārt pedagogi jauniegūtās zināšanas par mācību metodēm integrēs savās mācību stundās, un dalīsies ar kolēģiem un skolas administrāciju ar idejām par jaunu starpnozaru (mākslas, dejas un mūzikas) mācību programmu izveidošanu PIKC Nacionālajā Mākslu vidusskolā. Svarīgs pienesums būtu mūzikas repertuāra paplašināšana ar dažādu Eiropas tautu un valstu tradicionālo un populāro mūziku. Tāpat arī visi projektā iesaistītie dalībnieki būs uzlabojuši savas menedžmenta prasmes dažādos līmeņos – sākot ar spēju svešvalodas vidē tikt galā ar sadzīves organizēšanu, beidzot ar pieredzi starptautisku izglītības projektu vadībā. Ilgtermiņā sagaidām, ka PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola kļūs par radošu, mūsdienīgu un novatorisku mācību iestādi un būs vēl saistošāks mērķis topošajiem audzēkņiem. Reflektantu skaits, kas stāsies vidusskolā, pieaugs, un skola būs veicinājusi savu un tās audzēkņu un darbinieku konkurētspēju ne tikai valsts, bet arī starptautiskā mērogā.

Papildus informācija:

Rīgas Doma kora skolā:
Aleksandra Āboliņa, projekta vadītāja, aleksandra.abolina@nmv.lv, 26612125

Jaņa Rozentāla mākslas skolā:
Ineta Vīksna, projekta vadītāja, ineta.viksna@nmv.lv,  29151252

Rīgas Baleta skolā:
Agnese Zvaigzne, projekta vadītāja, agnese.zvaigzne@nmv.lv, 28746850

Emīla Dārziņa mūzikas skolā:
Katrīna Ciniņa, projekta vadītāja, katrina.cinina@nmv.lv, 27147399