Skolas lietvedībā uzņemšanas dokumentus pieņem:

  • uz 1. klasi – no 2. maija līdz 26. maijam;
  • uz 5. – 9. klasi – no 2. maija līdz 2. jūnijam;
  • Profesionālās vidējās izglītības programmās – no 1. jūnija līdz 14. jūnijam;
  • Profesionālās ievirzes izglītības programmās 30V Diriģēšana, Vokālā mūzika, Džeza mūzika – no 1. jūnija līdz 14. jūnijam

Uzņemšanas veidlapa

Noderīgi:


Aicinām reflektantus uz konsultācijām pirms iestājpārbaudījumiem:

  • 25. februārī (dienas plāns tiks ievietots drīzumā)
  • 25. martā
  • 29. aprīlī
  • 27. maijā

Sagatavošanas kursi (stājoties uz vidējās profesionālās izglītības programmām)

Sagatavošanas grupa (stājoties uz 1. klasi)