Plašāka informācija par uzņemšanu:


Noderīgi:


Aicinām reflektantus uz konsultācijām pirms iestājpārbaudījumiem: