Saulkrastu džeza festivāla organizatori izsaka pateicību Rīgas Doma kora skolai
par ieguldījumu festivāla veiksmīgā norisē!