Pirmssvētku laikā pateicības rakstu saņēmuši RDKS 3. klases audzēkņi un klases audzinātāja Sarmīte Šenberga par dalību zīmējumu konkursā “Ātrā palīdzība bērna acīm”!

img104