Iestājpārbaudījumu uz vidusskolu gala rezultāti SKATĪT ŠEIT

Vidusskolā ārpus konkursa uzņemtie RDKS 9. klases absolventi SKATĪT ŠEIT

Uzņemtajiem audzēkņiem pašiem no savas bijušās skolas Rīgas Doma kora skolas kancelejā (603. kab.) jānogādā sava personas lieta!