Iestājpārbaudījumu uz 1. klasi gala rezultāti SKATĪT ŠEIT

1. klases vecāku sapulce, tikšanās ar klases audzinātāju Andru Leiti un skolas administrāciju otrdien, 13. jūnijā plkst. 18.00.