Uncategorized

Vecāku sapulce 20. novembrī

2018. gada 20. novembrī plkst. 18.00, kora zālē notiks
Rīgas Doma kora skolas vecāku sapulce!

Vecāku sapulces darba kārtība:

1. Vecāku un pedagogu individuālās tikšanās līdz plkst. 18.00
(pēc iepriekšējas vienošanās ar priekšmeta pedagogu e-klasē);

2. Vecāku kopsapulce plkst. 18.00 kora zālē:

  • PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas direktors Jānis Ziņģītis: Uzruna;
  • Dr.paed. Manuels Fernandezs (Manuel-Joaquín Fernández-González):
    Vecāku loma bērna morālo ieradumu veidošanās procesā;
  • Projekta vadītāja Ilona Grodska: ERAF projekts “PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas modernizācija”;
  • Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks: Aktualitātes;
  • Projekta vadītāja Kristīne Zolotorenko: Rīgas Doma kora skolas 25. jubilejas koncerts 25.05.2019.;
  • Skolas padomes priekšsēdētājs Jānis Kumsārs: Ziņojums.

3. Klašu/kursu vecāku sapulces (pēc iepriekšējas vienošanās ar klašu/kursu audzinātājiem).