Uncategorized

Triju Zvaigžņu ordeņi A. Birziņai un M. Klišānam

2015. gada 22. oktobrī Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā nolēma piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru

Rīgas Doma meiteņu kora diriģentei un mākslinieciskajai vadītājai, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētajai profesorei kora diriģēšanā, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģentei

Airai Birziņai

un

Rīgas Doma zēnu kora diriģentam un mākslinieciskajam vadītājam, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģentam, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsdiriģentam

Mārtiņam Klišānam

No sirds lepojamies un sveicam!