Uncategorized

Talsu I Starptautiskais akadēmiskās dziedāšanas konkurss

No 2015. gada 29. aprīļa līdz 3. maijam notiks Talsu I Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss, kurā aicināti piedalīties dalībnieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem.

Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Doma kora skolu, lai veicinātu bērnu un jauniešu radošo, muzikālo spēju attīstīšanu, jauno talantu apzināšanu, sekmētu mūzikas pedagogu un koncertmeistaru kvalifikācijas celšanu un pieredzes apmaiņu, aicina mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu, koledžu, kultūras centru, vokālo studiju audzēkņus, mūzikas akadēmiju un konservatoriju studentus pieteikties dalībai Talsu I Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas individuālo izpildītāju un vokālo ansambļu konkursā.

Konkurss notiks Talsu tautas nama un Talsu Mūzikas skolas telpās, Lielajā ielā 19/21, Talsos no 29. aprīļa līdz 3. maijam.

Konkurss notiek divās kategorijās (solo dziedāšana un vokālie ansambļi) un piecās vecuma grupās.

  • A grupa 8-11 gadi (ieskaitot);
  • B grupa 12-14 gadi (ieskaitot);
  • C grupa 15-17 gadi (ieskaitot);
  • D grupa 18-20 gadi (ieskaitot);
  • E grupa 21-25 gadi (ieskaitot).

Konkurss notiek trīs kārtās:

  • 1. kārta – ierakstu konkurss visām dalībnieku kategorijām un vecuma grupām. Dalībniekiem, kuri var uzrādīt iegūtus apbalvojumus citos starptautiskos akadēmiskās dziedāšanas konkursos, 1. kārtā nav jāpiedalās.
  • 2. kārta – dalībnieki izpilda skaņdarbus atbilstoši savai vecuma grupai un saskaņā ar Konkursa nolikumu.
  • 3. kārta – dalībnieki nedrīkst izpildīt Konkursa 2. kārtā dziedātos skaņdarbus. Obligātos skaņdarbus saskaņā ar nolikumu drīkst dziedāt sev vēlamā tonalitātē, operu ārijas jādzied oriģinālajā tonalitātē.

 Konkursa rīkotāji: Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa, Talsu Mūzikas skola, Talsu tautas nams un Rīgas Doma kora skola.

 Pieteikšanās termiņš: 2015. gada 31. marts

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Vērtēšanas kritēriji

I Международный конкурс академического вокала и вокальных ансамблей для детей и юношества

1St International Talsi Children and Youth Academic Singing and Vocal Ensemble Competition

 

Visa informācija par obligātajiem skaņdarbiem, rakstot uz talsivocal@inbox.lv