Uncategorized

Stipendiju fonds

Fonda mērķis – atbalstīt topošo mūziķu dalību meistarklasēs, konkursos, konsultācijās pie nozares speciālistiem, mācību materiālu iegādi, kā arī dalību starptautiskās īstermiņa apmaiņas programmās.

Starptautisko konkursu un meistarklašu apmeklējums, īstermiņa apmaiņas braucieni ir ļoti būtiska un nepieciešama pieredze mūsdienu izglītībā, īpaši mūzikas jomā. Skola vēlētos saviem audzēkņiem sniegt iespēju regulāri papildināt zināšanas un profesionālās darba iemaņas, lai paplašinātu audzēkņu redzesloku un veicinātu konkurētspēju gan augstākās izglītības, gan darba jomā.

2015./2016. m.g. RDKS stipendiju fonda stipendijas ieguvuši 15 audzēkņi dalībai konkursos, meistarklasēs, apmaiņas braucienos, apmaksāti ceļa un nakšņošanas izdevumi un pat profesionālu ierakstu veikšana.

2016./2017. m.g. pieteikšanās uz stipendijām norit atvērta konkursa veidā – visiem RDKS 1. kl. – IV k. audzēkņiem jebkurā laikā visa mācību gada garumā ir iespēja iesniegt pieteikumus; komisija tos izskatīs 2 nedēļu laikā no iesniegšanas brīža. Visi pieteikumi jāiesniedz Kristīnei Freibergai 105. kab.

Pieteikuma anketa, RDKS stipendiju fonda nolikums un sīkāka informācija mājaslapas sadaļā STIPENDIJU FONDS