Uncategorized

Solistu konkursi 2.-5. klasēm un 6.-9. klasēm

2019. gada 4. novembrī notiks solistu konkurss 2.-5. klašu audzēkņiem “Dzied māsiņa, tu pret mani”
un 7. novembrī – solistu konkurss 6.-9. klašu audzēkņiem “Es savai zemītei”!

“Dzied, māsiņa, tu pret mani” 2.-5. klašu solistiem 04.11.2019. plkst. 13.00 RDKS Zaļajā zālē

  • Programmā katrs dalībnieks dzied vienu latviešu tautas dziesmu a cappella;
  • Augsti novērtēta tiks ne tikai  skaists balss materiāls, bet arī solista mākslinieciskums un prasme tēlaini un atspoguļot dziesmas saturu;
  • Pieteikt dalībniekus līdz 28. oktobrim!

“Es savai zemītei” 6.-9. klašu solistiem 07.11.2019. plkst. 14.30 RDKS Zaļajā zālē

  • Programmā – katrs dalībnieks (vai duets) dzied vienu latviešu tautas dziesmu ar pavadījumu;
  • Skaista balss kopsalikumā ar mākslinieciski izteiksmīgu un patiesu priekšnesumu;
  • Pieteikt dalībniekus līdz 4. novembrim!