Sagatavošanās iestājpārbaudījumiem

Reflektantiem tiek piedāvāti sagatavošanas darbi iestājeksāmeniem solfedžo uz pamatskolas klasēm un vidusskolas programmu I kursu – dzirdes analīze (diktāta, intervālu un akordu secību, mūzikas elementu klausīšanos). Vēlam izdošanos!

Paraugbiļetes solfedžo mutiskajai daļai (Jūlija Jonāne)


Ieteikums!
Mēģini uzrakstīt diktātu 10 atskaņošanas reižu laikā, bet katru secību – pēc 3 atskaņošanas reizēm. Pēc tam apskati pareizās atbildes un pārbaudīt sevi!


VIDUSSKOLA – STĀJOTIES UZ I KURSU

1. sagatavošanās darbs:

PAREIZĀS ATBILDES


2. sagatavošanās darbs:

PAREIZĀS ATBILDES


3. sagatavošanās darbs:

PAREIZĀS ATBILDES (diktāts, akordu un intervālu secības)
PAREIZĀS ATBILDES (10 mūzikas elementi)


4. sagatavošanās darbs:

PAREIZĀS ATBILDES (diktāts, akordu un intervālu secības)
PAREIZĀS ATBILDES (10 mūzikas elementi)


PAMATSKOLA – STĀJOTIES UZ 5. KLASI

PAREIZĀS ATBILDES


PAMATSKOLA – STĀJOTIES UZ 7. KLASI

PAREIZĀS ATBILDES


PAMATSKOLA – STĀJOTIES UZ 8. KLASI

PAREIZĀS ATBILDES