Uncategorized

Rīgas Doma kora skolas pedagogi Indijā

01/12/2021

Sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Indijā, Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks un pedagogi Inita Kamarūte un Egils Jākobsons šī gada novembrī devās uz Indijas štatu Nagalandi, ar mērķi dalīties ar latviešu koru diriģēšanas un vokālās mākslas kultūru un izglītības struktūras principiem. Kormūzika ir vitāla kultūrvides sastāvdaļa Nagalandē, tādēļ, lai motivētu un iedvesmotu vietējos mūziķus, tika organizētas intensīvas 4 dienu meistarklases. Tās noslēdzās 2021. gada 13. novembrī ar koncertu Reģionālajā mūzikas un skatuves mākslas izcilības centrā Kohimā (lasīt vairāk).

Latvijas vēstniecības Indijā vēstnieka Arta Bērtuļa vēstule Latvijas kultūras ministram Naurim Puntulim:

Ar šo es vēlos izteikt pateicību Rīgas Doma skolas vadītājam Gintam Cepleniekam, pasniedzējiem Initai Kamarūtei un Egilam Jākobsonam par izcilo dalību Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas projektā Indijā, Nagalandes štatā.

Laikā no 8. līdz 13. novembrim Rīgas Doma kora skolas pedagogi Gints Ceplenieks, Inita Kamarūte un Egils Jākobsons vadīja kora diriģēšanas un vokālās mākslas meistarklases Dimapūras pilsētas Mountain Music Academy.

Projekta galvenie mērķi bija Latvijas kultūrizglītības kompetenču eksports un Latvijas koru mūzikas tradīciju izcilības popularizēšana Indijā, dodot iespēju vietējiem mūziķiem un pasniedzējiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, tādējādi stiprinot  Latvijas un Indijas sadarbību kultūras jomā.

Kordziedāšana Indijas Ziemeļaustrumu štatos ir plaši izplatīta, tāpēc, lai apgūtu Latvijas pasniedzēju pieredzi, meistarklašu dalībnieki bija ieradušies ne tikai no attāliem Nagalandes rajoniem, bet arī no kaimiņu štatiem. Četru dienu laikā meistarklasēs piedalījās 25 diriģenti un 18 vokālisti.  

Paralēli meistarklasēm Latvijas pasniedzēji strādāja ar Nagalandes bērnu un pieaugušo kopkori, sagatavojot projekta noslēguma koncerta programmu štata galvaspilsētas Kohimas Reģionālajā mūzikas un skatuves mākslas izcilības centrā. Noslēguma koncertā Ginta Ceplenieka un Initas Kamrūtes vadībā tika iekļauti arī darbi, kurus kori izpildīja latviešu valodā: tautasdziesmu apdares Saulīt gāja vakarā, Tumša nakte, zaļa zāle, Kur tad tu nu biji un K. Lāča Melna čūska. Koncerta noslēgumā tika atskaņota Ē. Ešenvalda My Song.

Sadarbība starp Latvijas vēstniecību Indijā un Nagalandes štatu aizsākās 2020. gada februāri, kad norisinājās vēstniecības organizēts Latvijas valsts simtgades svinību projekts Latvijas-Indijas koru mūzikas festivāls. Festivāla ietvaros četros Indijas štatos, tai skaitā arī Nagalandē, diriģents Jānis Ozols un kormeistare Laura Jēkabsone sagatavoja koncertprogrammas ar štatu kopkoriem, atskaņojot arī latviešu komponistu darbus.  

Pēc šī projekta Nagalandes štata vadība vērsās vēstniecībā, lūdzot atrast sadarbības partneri Latvijā, kas palīdzētu štatā attīstīt bērnu koru kustību. 2020. gada 2. oktobrī starp abām pusēm un Rīgas Domu kora skolu tika noslēgts Saprašanās memorands par sadarbību mūzikas izglītības jomā.

Nagalandes vadība ir ieinteresēta sadarboties ar Latviju mūzikas pedagogu kvalifikācijas un kompetenču celšanā, atbalstot štata pasniedzēju apmācību RDKS. Tāpat Nagalandes valdība ir paudusi interesi par meistarklasēm komponistiem pie Latvijas kora mūzikas aranžētājiem, lai palīdzētu izveidot bērnu un pieaugušo koru repertuāru nacionālajā valodā.

Nagalandes valdība ir gatava atbalstīt arī Nagalandes kora dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 2023. gadā, korim piedaloties svētku Noslēguma koncertā. Tāpat štata vadība ir ieinteresēta arī Nagalandes bērnu kora dalībā 2025. gada Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.     

2022. gadā ir jāatjauno Latvijas–Indijas Kultūras sadarbības programma. Tās ietvaros būtu jāiekļauj arī sadarbība ar Nagalandes štatu par kora mūzikas speciālistu talākizglītību RDKS un RDKS kora mūzikas speciālistu meistarklasēm Nagalandē,  veicinot ilgtspējīgu Latvijas kultūrizglītības eksportu.