Uncategorized

Pedagogu tālākizglītības kursi 23.oktobrī

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)
6 stundu apjomā
23. oktobris, plkst. 11.00, RDKS zaļā zāle

 

Semināra tēmas:
  • Plkst. 11.00 Mūzikas izglītības process mijiedarbē un sasaistē ar citiem mācību priekšmetiem – Izglītības programmu alternatīvās mācību metodes.
  • Plkst. 12.00 Kā mācās un informāciju uztver “Millennial” jeb tūkstošgades paaudze – Mācību metodes, stereotipi, informācijas uztvere, mācību un darba motivācija, darba tirgus tendences.
  • Plkst. 14.00 Digitālo mācību materiālu veidošana un izmantošana mācību procesā – Tradicionālie, interaktīvie digitālie mācību materiāli un to izveide, digitālo mācību materiālu publicēšana un izmantošana e-mācību vidē.
Lektori:
  • Eduards Grieznis – pianists un pedagogs
  • Juris Zalāns, “Benefits Latvija” vadītājs un īpašnieks
  • Jānis Judrups – SIA “Baltijas Datoru akadēmija” pētnieks
Mērķis:
  • iepazīstināt pedagogus ar IB (International Baccalaureate) izglītības programmas alternatīvajām mācību metodēm, gūt priekšstatu par vienu no starptautiskām izglītības programmām, tās specifiku un principiem, ar mērķi veicināt starppriekšmetu saikni izglītības procesā;
  • atklāt pedagogiem, kas ir “Millennial” paaudze, kādas ir domāšanas atšķirības, mācību un darba motivācija un izplatītākie stereotipi. Seminārā gūtās zināšanas palīdzēs labāk izprast “Millennial” paaudzes domāšanas veidu, dos ieskatu par efektīvākajām mācību metodēm, kā arī atklās, kas motivē šīs paaudzes jauniešus mācīties un strādāt;
  • uzzināt par tradicionālajiem un interaktīvajiem digitālajiem mācību materiāliem un to izveidošanu, publicēšanu un izmantošanu e-mācību vidē.
Eduards Grieznis – pianists un pedagogs, vairāku mūzikas un tēlotājmākslas konkursu laureāts Eiropā un ārpus tās. Pedagoģisko pieredzi guvis gan Londonas Latviešu skolā, gan starptautiskajā vidusskolā. Bieži organizē labdarības koncertus dažādām labdarības organizācijām. Laidis klajā savu jauno albumu “Eduards Grieznis Piano Music”, kas guvis kritiķu atzinību un plašu ievērību Latvijas sabiedriskajos medijos.
Juris Zalāns – uzņēmējs, “Benefits Latvija” īpašnieks un biznesa konsultants. Nozares speciālists ar vairāk kā 7 gadu pieredzi gan vietējā mēroga, gan starptautiskā uzņēmumā. Praktisko biznesa pieredzi ieguvis uzņēmējdarbībā, darba resursu plānošanā un optimizācijā, kā arī pārdošanas un mārketinga vadībā. Ikdienā vada profesionāļu komandu, individuālu uzņēmuma darbinieku motivācijas sistēmu izstrādē.
Jānis Judrups – E-mācību eksperts ar vairāk kā 20 gadu praktisku pieredzi mācību materiālu izstrādē, kursu pasniegšanā un e-mācību sistēmu ieviešanā. Viņa kvalifikāciju apliecina inženierzinātņu doktora grāds informācijas tehnoloģijās un Moodle sertificēta kursu veidotāja sertifikāts. Vadījis e-mācību vides ieviešanu Ērgļu arodvidusskolā, Policijas akadēmijā, Lattelecom, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā u.c.

Pieteikšanās kursiem beigusies