Uncategorized

Pateicība par balli

Paldies vecākiem un pedagogiem par dalību skolas tradīcijas  saglabāšanā un turpināšanā jaunās formās un saturā – skolotāju un vecāku ballē “Ceļā uz”!
Īpašs PALDIES 1. klases vecākiem un audzinātājai Vitai par balles organizēšanu, jauko noskaņu, iespaidīgo zāles noformējumu un atraktivitāti visa vakara garumā!

RDKS_balle_63
Paldies grupai “Vaterblitzz” par balles spēlēšanu!

Uz tikšanos nākamgad!

Skolas administrācija