Mūsdienu ritma mūzika

Profesionālās pilnveides izglītības programma Mūsdienu ritma mūzika (20P212091) (maksas programma)

Rīgas Doma kora skola 2003. gadā kā pirmā Latvijā no pašiem pamatiem izstrādāja, izveidoja un ieviesa profesionālo pilnveides  programmu  Mūsdienu ritma mūzika . Programma darbojas ļoti sekmīgi, ir ļoti pieprasīta. Mācību ilgums – 2 gadi.

Uzņemšana programmā notiek ik pa 2 gadiem – pēc kārtējā kursa beigām. Mācību saturs: improvizācija, džeza teorija, džeza solfedžo, džeza un rokmūzikas vēsture, obligāta sitamo instrumentu, klavieru un ansambļa (combo) spēles apguve un prakse. Pēc programmas apguves audzēkņi saņem apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi. Profesionālās pilnveides programmā Mūsdienu ritma mūzikā tiek uzņemti audzēkņi bez vecuma ierobežojuma ar priekšzināšanām mūzikas priekšmetos.

Iestājeksāmeni – tests mūzikas pamatos (solfedžo, harmonija), specialitāte, klavierspēle. Programma ir veidota, pamatojoties uz Latvijas mūzikas tirgus situācijas prasībām, kā arī balstoties uz starptautisku pieredzi šāda veida izglītības veidošanā. Programmas pamatkoncepcija ir vispusīgi sagatavot audzēkni darbam mūsdienu mūzikas tirgū, veicināt džeza un citu moderno mūsdienu mūzikas žanru attīstību profesionālā līmenī, kā arī veidot savstarpējus kontaktus starp ieinteresētajiem mūziķiem Latvijā un ārvalstīs.

Programmas pasniedzēji ir Latvijas vadošie džeza mūzikas izpildītāji – Inga Bērziņa, Tālis Gžibovskis, Indriķis Veitners, Madars Kalniņš, Zigmunds Žukovskis, Andrejs Jevsjukovs, Normunds Piesis, Dāvis Bindemanis, Aivars Krastiņš

Pateicoties pasniedzēju augstajam profesionālajam līmenim un mākslinieciskajai darbībai, mācību process ir cieši saistīts ar praksi, kas ir viens no mūsu izglītības programmas mērķiem. Audzēkņi koncertē Rīgas džeza klubos, regulāri viesojoties arī Pashkevich Jazz club, sekmīgi piedalās džeza un populārās mūzikas konkursos gan ansambļu sastāvā, gan individuāli, piemēram, “Ventspils Groove” un “Dziesmu putenis” Cēsīs. Notiek cieša sadarbība ar Latvijas Mūzikas akadēmiju, kā arī ar jau ilgāku laiku pastāvošajām džeza skolām ārvalstīs (Vācijā, Dānijā, Holandē, Spānijā, kā arī Igaunijā un Lietuvā).

Programmas vadītājs – Aivars Krastiņš