Uncategorized

Mācību gada sākums RDKS

Darba kārtība Rīgas Doma kora skolā, uzsākot jauno 2017./2018. mācību gadu:

Pirmdien, 28. augustā plkst. 14.00 skolas metodiskās padomes sēde

Otrdien, 29. augustā

  • 11.00 vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu sanāksme
  • 14.00 skolas pedagoģiskās padomes sēde

Stundu saraksta projekts būs pieejams (tiks publicēts skolas mājaslapā) pēc 29. augusta.

1. septembra norise:

  • 10.00 svētbrīdis Rīgas Domā
  • 12.00 svinīgais pasākums skolas pagalmā (sliktu laikapstākļu gadījumā 1. klase, I un IV kurss un viņu vecāki pulcējas Kora zālē)
  • Pēc kopīgā pasākuma (~13.00) – klašu un kursu audzināšanas stundas
  • Pēc tam – tikšanās ar individuālo mācību priekšmetu pedagogiem
  • 14.00 – 14.20 dienesta viesnīcas iemītnieku tikšanās ar skolas vadību Skolotāju istabā

Skolas administrācija