ESF Grants

 

zinju_esf_logoESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma

1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Rīgas Doma kora skola no 2009. gada oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakš-aktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projektu, kas dod iespēju audzēkņiem saņemt mērķstipendijas. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam pirmā kursa izglītojamajam ir no 14,23 līdz 28,46 eiro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajiem no 28,46 līdz  71,14 eiro mēnesī.

Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju, piešķirot mērķstipendijas jauniešiem, kas mācās akreditētās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās.

Mērķstipendiju piešķir profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem, kuri apgūst kādu no akreditētām profesionālās vidējās izglītības programmām:

Vokālā mūzika – kods 33 212 06 (kvalifikācija – Kora dziedātājs),

Mūzika – kods 33 212 09 (kvalifikācija – Džeza mūziķis),

Diriģēšana – kods 33 212 05 (kvalifikācija – Kormeistars, kora dziedātājs).

Mērķstipendiju piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā izglītojamo sekmju vērtējumus un mācību stundu apmeklētību.

Statistika par 2013./2014. mācību gadu skatīt šeit

logo_ESF lapa

 

Vasarīgs sveiciens!

Noslēdzies kārtējais mācību gads. Iespējams, ka tas bija pēdējais Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” gads. Lūk, 2015. gada jūnija mēneša rezultāti.

Kopumā 8 audzēkņi pārvarēja 8 baļļu robežu (maijā 12 audzēkņi). Teicamas un labas atzīmes un nevienas neattainoti kavētas stundas bija trīs audzēknēm – Franziskai Scholl (1. kurss), Kristīnei Liedei (3. k.) un Ievai Zilaucei (4. k.). Skolas mācību karalienes titulu izcīnīja Kristīne. Puišu konkurencē tikai Artūrs pārvarēja 8 baļļu latiņu. Tāpēc mācību karaļa tituls šoreiz tiek piešķirts Artūram Mitrevicam no 1. kursa.

2015. gada jūnija mēnesī trīs visaugstākos un teicamus vidējos vērtējumus katrā kursā saņēma:

1. kursā

Artūrs Mitrevics – 9,10
Franziska Scholl – 8,00
Karīna Laugale – 7,42

2. kursā
Annija Ādamsone – 8,55
Luīze Kalniņa – 7,79
Ance Zavadska – 7,5

3. kursā

Kristīne Liede – 8,13
Līva Dumpe – 8,05
Alīna Bistricka– 7,27

4. kursā

Undīne Krievāne – 8,00
Laura Štoma – 8,00
Ieva Zilauce – 8,00

Projekta koordinatore Dagnija Tuča


Sveiki!

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros ir apkopoti 2015. gada maija mēneša rezultāti.

Kopumā 12 audzēkņi pārvarēja 8 baļļu robežu (aprīlī 7 audzēkņi). Teicamas un labas atzīmes un nevienas neattainoti kavētas stundas bija četrām audzēknēm – Ievai Pļaviņai un Franziskai Scholl (abas 1. kurss), Annijai Ādamsonei (2. k.) un Laurai Štomai (4. k.). Skolas mācību karalienes titulu izcīnīja Laura. Puišu konkurencē augstvērtīgu rezultātu uzrādīja gan Artūrs, gan Jānis. Tiesa, abiem bija neattaisnoti kavējumi. Artūram 4 stundas un Jānim 1 stunda. Tāpēc mācību karaļa tituls šoreiz tiek piešķirts Jānim Pēlmanim no 4. kursa.

2015. gada maija mēnesī trīs visaugstākos un teicamus vidējos vērtējumus katrā kursā saņēma:

1. kursā

Artūrs Mitrevics – 8,66
Eliāna Veinberga – 8,42
Franziska Scholl – 8,29
Ieva Pļaviņa – 8,11

2. kursā
Elīza Baķe – 8,35
Annija Ādamsone – 8,15
Ance Zavadska – 7,75

3. kursā

Alīna Bistricka– 8,20
Kristīne Liede – 8,03
Līva Dumpe – 7,58

4. kursā

Jānis Pēlmanis – 8,67
Laura Štoma – 8,56
Undīne Krievāne – 8,41
Laura Perešivana – 8,17

Projekta koordinatore Dagnija Tuča