Uncategorized

Līdzjūtība

Rīgas Doma kora skolas saime skumst un ar sirds siltām domām atvadās no pāragri mūžībā aizgājušā mūziķa, skolotāja, kolēģa un drauga Toma Lipska. Esam pateicīgi, ka Toms bija mūsu vidū, iedvesmoja un mācīja mīlēt mūziku caur patiesumu, sirsnību un degsmi! 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Toma ģimenei un tuvākajiem.