Uncategorized

Lāčplēša dienas pasākums

9. novembrī plkst. 13.15 Rīgas Doma kora skolas saime pulcēsies skolas pagalmā uz Lāčplēša dienas ieskaņas pasākumu. Skolas vadītājs Gints Ceplenieks uzrunās audzēkņus un pedagogus un dziedās skolas vīru koris II, III un IV kursa audzēkņu vadībā.

Mēs esam Latvija. Latvija – tie esam mēs. Nesaraujami un uz mūžu.
Sākamies no saknēm, audzējam savu dzīves koku un plešam zarus savā zemē. Mēs – tie esam mēs – Rīgas Doma kroa skolas skolēni un mūsu ģimenes, pedagogi un darbinieki, un mūsu ģimenes – mēs esam Saime lielajā Latvijas saimē. Mēs esam un mēs būsim, tāpat kā līdz šim esam bijuši. Šeit, Latvijā.

Pēc Lāčplēšu dienas pasākuma, plkst. 14.45 notiks audzēkņu padomes rīkots pasākums skolotājiem “Escape School”.