Uncategorized

Krājuma DZIESMU VĪTOLS izstādes atklāšana

Notiks Baumaņu Kārļa un Krogzemju Mikus (Ausekļa) dziesmu izlases krājuma DZIESMU VĪTOLS izdošanai veltītās izstādes atklāšana

Baumaņu Kārlis un Krogzemju Mikus pirms 145 gadiem (Petrapilī, 1877. gada ziedonī. B.K./K.M.) pabeidza krājuma DZIESMU VĪTOLS sastādīšanu, bet tas palika neizdots. Kāpēc? Atbildi uz šo jautājumu ikviens interesents varēs rast izlases krājumam DZIESMU VĪTOLS veltītās izstādes atklāšanā 10. martā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 5. stāva Retumu telpā. Izstādē būs aplūkojamas krājuma trīs burtnīcas Baumaņu Kārļa rokrakstā un citi artefakti.

Krājuma izdošanai veltītās izstādes atklāšanu un prezentāciju veidos izglītojoša programma. Tajā piedalīsies:

  • Jānis Erenštreits (izlases krājuma DZIESMU VĪTOLS sastādītājs),
  • Mārtiņš Mintaurs (LNB vadošais pētnieks, Dr.hist.),
  • Velga Kince (filoloģe, bibliogrāfe),
  • Līga Moderniece (Alojas novadpētniecības centra vadītāja, vēstures skolotāja),
  • Mārīte Purmale (Viļķenes bibliotēkas vadītāja),
  • Venta Kocere (LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore, filoloģe, Dr.h.c.philol.),
  • Ligita Drubiņa (Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja).

Līdzās pētniekiem un stāstniekiem izstādes atklāšanā piedalīsies arī Bērnu vokālā studija Knīpas un Knauķi (vadītājas Sanita Sējāne un Jonita Štoma), Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris Sōla (diriģents Kaspars Ādamsons) un Latvijas Zemessardzes jauktais koris Stars (diriģents Ārijs Šķepasts), bagātinot pasākumu ar dziesmām no krājuma DZIESMU VĪTOLS.

DZIESMU VĪTOLS izdots ar izdevniecības Musica Baltica un tās direktores Solvita Sējānes gādību un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Pasākumu organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Musica Baltica ievērojot noteiktās epidemioloģiskās prasības un piesardzības pasākumus.