Uncategorized

Konsultācijas 20. maijā

20. maija konsultāciju grafiks ar laikiem un telpām:

Programma Mācību priekšmets Laiks Telpa Pedagogs
Vokālā mūzika

Mūziklu dziedātājs

Solfedžo 11.00 –  11.30 411.kl. I. Jankevica
Klavierspēle 11.30 –  12.00 607.kl. I.Kalniņa
Dziedāšana 12.00 – 14.00 Kamerzāle A.Putniņa
Mūzika

Džeza mūziķis

Mūsdienu Ritma mūzika

Solfedžo 11.00- 12.00 411.kl. I. Jankevica
Sitaminstrumentu spēle 12.00 – 14.00 218.kl. T.Gžibovskis
Diriģēšana

Kormeistars kora dziedātājs

Dziedāšana 11.00 – 12.00 619 .kl. I.Pavāre
Solfedžo 12.00 -13.00 411.kl. I. Jankevica
Klavierspēle 13.00 – 13.30 607.kl. I.Kalniņa
Diriģēšana 13.30 Diriģēšanas centrs J.Cābulis
Vokālā mūzika

Dziedātājs

Dziedāšana 11.00 –12.00 619.kl. I.Pavāre
Klavierspēle 13.00–14.00 607.kl. I.Kalniņa
Solfedžo 12.00- 13.00 411.kl. I.Jankevica
Kora klase

Uz  1.klasi

 5.,7.,9.kl.

Dziedāšana 11.00 –14.00 618.kl. K.Circene
Klavierspēle 11.00 –14.00 607.kl I.Kalniņa
Solfedžo 13.00- 13.30 411.kl. I.Jankevica