Uncategorized

Konkurss Dienesta viesnīcā!

Rīgas Doma kora skola pirmo reizi rīko konkursu par glītāko un mājīgāko istabu skolas “kojās”! Konkurss paredzēts, lai veicinātu Dienesta viesnīcas īrnieku aktīvu līdzdalību savas dzīvojamās telpas iekārtošanā un interjera veidošanā, kā arī aktivizētu īrnieku interesi un vēlmi uzturēt kārtībā savu dzīvojamo telpu. Uzvarētājus, protams, sagaida balvas! Sīkāka informācija konkursa nolikumā

Istabiņas var pieteikt laikā no 3. līdz 10. novembrim Dienesta viesnīcas vadītājai Elitai Lazdiņai