Uncategorized

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”

Arī šogad Rīgas Doma kora skola ir iesaistījusies izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”! Aicinām audzēkņus, vecākus, pedagogus un darbiniekus iesaistīties, vācot izlietotās baterijas un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā bateriju apjomā. Tādējādi tiks veicināta videi kaitīgo preču atkritumu savākšana un pārstrāde, pasargājot vidi no potenciāla piesārņojuma un radot audzēkņos izpratni un atbildību par apkārtējo vidi un dabas resursu saudzēšanu. Kaste baterijām atrodama skolotāju istabā.

Untitled-1