Uncategorized

Informatīvās sapulces par skolu reorganizāciju

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta rīkojumu Nr. 156 “Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās Mākslu vidusskolas izveidi” ar 2016. gada 1. septembri tiks reorganizētas Kultūras ministrijas padotībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes – Rīgas Doma kora skola un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, apvienojot tās, un izveidota Kultūras ministrijas padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde – Nacionālā Mākslu vidusskola. Ņemot vērā Izglītības likuma 23. panta piektajā daļā un Profesionālās izglītības likuma 14. panta 3.1 punktā noteikto, ka par izglītības iestādes reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, Rīgas Doma kora skolā tiek organizētas sekojošas informatīvās sapulces Kora zālē:

Otrdien, 22. martā

  • 10.05       1. – 7. klašu audzēkņiem
  • 11.45       8. klases – IV kursa audzēkņiem
  • 13.45       pedagogiem un darbiniekiem

Trešdien, 30. martā

  • 18.00        vecākiem

Skolas administrācija