Informācija par vidusskolas izglītības programmām

Pamatinformācija par profesionālās vidējās izglītības programmu DIRIĢĒŠANA


Vidējās profesionālās izglītības programma Diriģēšana (33212051) – kvalifikācija kormeistars, kora dziedātājs, mācību ilgums 4 gadi (5800 stundas)

Rīgas Doma kora skolas profesionālā izglītības programma Diriģēšana piedāvā apgūt:

Profesionālos priekšmetus – diriģēšana, partitūra, kora mācība, kora literatūra, dziedāšana, klavierspēle, koris, runas kultūra, skatuves kustība, mūzikas teorētiskie priekšmeti – solfedžo, harmonija, polifonija, forma, mūzikas literatūra, kā arī izvēles mācību priekšmeta apguves iespējas kompozīcijā vai izvēles instrumenta spēlē.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti un apguves līmenis:

 • optimālais līmenis – latviešu valoda I, literatūra, angļu valoda (B2)
 • vispārīgais līmenis –  matemātika I un sports, vācu (B1), sociālās zinības un vēsture, dabaszinātnes, kultūras pamati, datorika.
 • augstākā līmeņa kursi – latviešu valoda un literatūra II, kultūra un māksla II

 Mācību laikā plašas prakses iespējas piedalīties  koncertdarbībā, projektos, konkursos.

No 2022.gada skola piedāvā Erasmus+ projektu iespējas jaunajiem diriģentiem.

RDKS absolventi  studijas turpina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā diriģēšanas, orķestra diriģēšanas, vokālās mūzikas, pedagoģijas specialitātēs.

Diriģēšanas programmas vadītājs Jurģis Cābulis, diriģēšanas pedagogi Mārtiņš Klišāns, Aira Birziņa, Inita Kamarūte, Līga Ādamsone, Aivars Krastiņš.


Pamatinformācija par profesionālās vidējās izglītības programmu VOKĀLĀ MŪZIKA – DZIEDĀTĀJS


Vidējās profesionālās izglītības programma Vokālā mūzika  (33212061) – kvalifikācija Dziedātājs, mācību ilgums 4 gadi (5800 stundas)

Dziedāšanas specialitātē tiek sagatavoti nākamie solisti un profesionāli kora dziedātāji, mācību ilgums 4 gadi.

 Profesionālā izglītības programma Vokālā mūzika  piedāvā apgūt:

Profesionālos priekšmetus – solo dziedāšana, ansambļa dziedāšana, itāļu valoda, koris, aktiermeistarība,  skatuves kustība, runas kultūra, dziedāšanas metodika, harmonija, mūzikas literatūra, solfedžo, kā arī izvēles mācību priekšmetu apguve kompozīcijā, diriģēšanā, instrumenta spēlē.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti un apguves līmenis:

 • optimālais līmenis – latviešu valoda I, literatūra, angļu valoda (B2) – optimālais līmenis,
 • vispārīgais līmenis – matemātika I un sports, vācu (B1), sociālās zinības un vēsture, dabaszinātnes, kultūras pamati, datorika
 • augstākā līmeņa kursi – latviešu valoda un literatūra II, kultūra un māksla II

Skola  atbalsta RDKS audzēkņu dalību Latvijas un starptautiskos vokālistu konkursos, meistarklasēs, projektos.

No 2022. gada skola piedāvā Erasmus+ projektu iespējas jaunajiem dziedātājiem.  

RDKS ir bāze JVLMA Vokālās katedras studentiem pedagoģiskās prakses apgūšanā vokālajā darbā. RDKS absolventi vokālās studijas turpina Jāzepa Vītola  Latvijas Mūzikas akadēmijā, gan dažādās ārvalstu augstskolās Londonā, Berlīnē, Hāgā, Amsterdamā.

Vokālās programmas vadītāja Valda Tračuma, Irma Pavāre, vokālie pedagogi Valda Dzene, Gundars Dziļums, Baiba Renerte, Ansis Bētiņš, Ance Ķirse.


Pamatinformācija par profesionālās vidējās izglītības programmu VOKĀLĀ MŪZIKA – MŪZIKLU DZIEDĀTĀJS


Vidējās profesionālās izglītības programma Vokālā mūzika  (33212061) – kvalifikācija Mūziklu dziedātājs, mācību ilgums 4 gadi (5800 stundas)

Profesionālās vidējās izglītības programma “Vokālā mūzika  specialitāte  Mūziklu dziedātājs” ir izveidota pēc mūziklu koledžu parauga, kas plaši attīstīts gan Eiropā, gan pasaulē, apvienojot to ar latviešu muzikālā teātra tradīcijām un aktualitātēm. Tā ir plaši orientēta programma, kas attīsta dziedāšanu, dejošanu un aktiera mākslu. Mūzikls ir žanrs, kas apvieno klasisko ar moderno, tādējādi dodot iespēju attīstīties dažādos virzienos.

Programmas izveidotāja ir Annija Hermane, kas pēc maģistra studijām Londonā, Karaliskajā Mūzikas akadēmijā (Royal Academy of Music), absolvējot muzikālā teātra nodaļu veicinājusi programmas izveidi Rīgas Doma kora skolā. 

Programmā iekļauti  profesionālie mācību priekšmeti:

Aktiermeistarība, solo dziedāšana, muzikālā teātra dziedāšana, klavierspēle, skatuves runa, skatuves kustība, skatuves deja, gospeļkoris, kā arī solfedžo, harmonija, mūzikas literatūra, kompozīcija.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti un apguves līmenis:

 • optimālais līmenis – latviešu valoda I, literatūra, angļu valoda (B2) – optimālais līmenis,
 • vispārīgais līmenis –  matemātika I un sports, vācu (B1), sociālās zinības un vēsture, dabaszinātnes, kultūras pamati, datorika.
 • augstākā līmeņa kursi – latviešu valoda un literatūra II, kultūra un māksla II

Mācību laikā plašas prakses iespējas piedalīties muzikālā teātra izrādēs, koncertdarbībā, projektos, konkursos.

Skola piedāvā Erasmus+ projektu iespējas mūziklu dziedātājiem.

RDKS absolventi  studijas turpina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālajā nodaļā, Kultūras Akadēmijas aktiera specialitātē , ārzemju augstskolās Londonā, Grācā

Programmas vadītāja – Una Stade, pedagogi Annija Hermane, Inese Romancāne, Kārlis Krūmiņš, Rolands Meržejevskis, Edgars Auniņš, Santa Šillere, Rūta Dūduma-Ķirse, Džanete Tabaka.


Pamatinformācija par profesionālās vidējās izglītības programmu MŪZIKA – DŽEZA MŪZIĶIS


Vidējās profesionālās izglītības programma Mūzika  (33212091) – kvalifikācija Džeza mūziķis, mācību ilgums 4 gadi (5800 stundas)

Rīgas Doma kora skolas profesionālā izglītības programma Mūzika (džeza mūzika) piedāvā apgūt:

Profesionālos priekšmetus – Specialitāte ( džeza vokāls, klavierspēle, trompetes spēle, saksofona spēle, sitaminstrumenti, ģitāra, basģitāra), ansamblis, bigbends,   klavierspēle (visu specialitāšu audzēkņiem), basģitāra (visu specialitāšu audzēkņiem),  gospeļkoris, skatuves runa, kustība, mūzikas teorētiskie priekšmeti – solfedžo, harmonija, džeza vēsture, mūzikas literatūra, rokmūzika, skaņu režijas pamati, kā arī izvēles mācību priekšmeta apguves iespējas kompozīcijā vai izvēles instrumenta spēlē.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti un apguves līmenis:

 • optimālais līmenis – latviešu valoda I, literatūra, angļu valoda (B2)
 • vispārīgais līmenis –  matemātika I un sports, vācu (B1), sociālās zinības un vēsture, dabaszinātnes, kultūras pamati, datorika.
 • augstākā līmeņa kursi – latviešu valoda un literatūra II, kultūra un māksla II

 Mācību laikā plašas prakses iespējas piedalīties  JVLMA bigbenda sastāvā, projektos, konkursos.

Skola piedāvā Erasmus+ projektu iespējas jaunajiem džeza mūziķiem.

RDKS absolventi  studijas turpina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ārzemju augstskolās.   

Džeza programmas vadītājs  Tālis Gžibovskis, pedagogi Aivars Krastiņš, Inga Bērziņa, Indriķis Veitners, Madars Kalniņš, Andrejs Jevsjukovs, Zigmunds Žukovskis, Atis Andersons, Dāvis Bindemanis, Edijs Gņedovskis.