Uncategorized

Ieteikumi vecākiem par sagatavošanos mācībām

Ieteikumi 1.-9. klašu audzēkņu vecākiem
par sagatavošanos jaunajam mācību cēlienam

  1. Pārliecinieties par skolvadības sistēmas e-klase pieejamību bērniem un vecākiem;
  2. Nekavējoties informējiet klases/kursu audzinātāju, ja rodas problēmas ar piekļuvi skolvadības platformai e-klase;
  3. Pārliecinieties par mācību grāmatu un darba burtnīcu pieejamību mājās;
  4. Veiciet pieslēgumus: uzdevumi.lv; zoom.us; soma.lv un maconis.lv (pēc skolotāju norādījumiem);
  5. Iekārtojiet darba vidi bērnam;
  6. Uzsākot attālinātās mācības, veltiet laiku, lai iepazīstinātu bērnus ar plānotajiem saziņas un mācību rīkiem, atgādiniet un vienojieties par uzvedības, saziņas etiķetes, droša interneta izmantošanas noteikumiem un sekām to neievērošanas gadījumā;
  7. Iepazīstieties ar nākošās nedēļas mācību plānu (tiks publiskots piektdienas vakarā) skolas mājaslapā un skolvadības vietnē e-klase;
  8. Kopīgi saplānojiet dienas kārtību jaunajai nedēļai, esiet saziņā ar pedagogiem;
  9. Samīļojiet bērnus katru dienu.

#tiksimiesdrīz