Uncategorized

Skolas gada balva 2014./2015. m.g.

Skolas Gada balvas 2014./2015. m.g. laureāti

Pedagogi

Mārtiņš Klišāns – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
Vita Zemture – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
Ilona Poikāne – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
Ieva Ernštreite – par izcilu pedagoģisko darbu
Diāna Bergmane – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem

 

Audzēkņi

Laura Lolita Perešivana – par izciliem panākumiem konkursos
Undīne Krievāne – par panākumiem mācību olimpiādēs un radošo darbu konkursos
Arta Jēkabsone – par panākumiem konkursos un teicamu mācību darbu
Kristaps Ivanovs – par izciliem panākumiem valsts un starptautiskos konkursos
Artūrs Oskars Mitrevics – par izciliem panākumiem valsts un starptautiskos konkursos un mācību olimpiādēs

 

Rīgas Doma meiteņu koris, diriģente Aira Birziņa, projekta vadītāja Inese Beķere – par koncertuzvedumu „Kartupeļu opera”

 

Pateicība par ieguldīto darbu, veicinot audzēkņu radošos panākumus

Valdai Dzenei, Gintam Cepleniekam, Valdai Tračumai, Ingai Bērziņai, Ivetai Šimkus, Uģim Dievbērnam, Aijai Ziņģītei