Uncategorized

Foto projekts

2016. gads Rīgas Doma kora skolā aizsākās ar skolotāju un skolas darbinieku atmiņu stāstiem, Tautas frontes muzeja apmeklējumu, piemiņas ugunskuru un Dziesmotās revolūcijas līdera Daiņa Īvāna saistošo stāstījumu par janvāra notikumiem pirms 25 gadiem.

Šo daudzo pasākumu laikā radās vēlme apzināt RDKS audzēkņu vecākus un vecvecākus, kuri aktīvi piedalījušies 1991. gada janvāra notikumos. Pirmais aicinājumam atsaucās Edgars Sūna, kurš dokumentējis Latvijas Trešās atmodas notikumus. Ar laipnu E. Sūnas atļauju, dotie attēli nākotnē tiks izmantoti RDKS mācību procesā, raksturojot Latvijai svarīgākos notikumus.

Aicinām RDKS audzēkņu vecākus un vecvecākus iesaistīties Latvijas vēstures apzināšanā, dalīties ar atmiņu stāstiem un dokumentālajām liecībām!

Rīgas Doma kora skola izsaka pateicību Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsturniekiem Astrīdai Burbickai un Tomam Ķikutam par atsaucību fotogrāfijās redzamo notikumu identificēšanā!

Fotogrāfiju tālāk izmantošana un izplatīšana ir aizliegta – autortiesību aizsardzība!